Štimovanje i održavanje klavira

-Istorijat Klavira-

 

   Klavir (piano) se razvio iz čembala, klavikorda i drugih srodnih instrumenata sa dirkama. Opšte prihvaćeno mišljenje je da je klavir izumeo Bartolomeo Cristofori 1698. godine, tako što je upotrebio mehanizam sa čekićima  koji udaraju o žicu, umjesto dotada korštenih mehanizama u instrumentima sa dirkama. Na taj način je postigao da jačina tona zavisi od  jačine udara prstiju na dirku. Zato su se ti prvi klaviri nazivali piano e forte ( tal. tiho i glasno). Piano e forte je prvi počeo graditi Gottfried Silbermann nemački graditelj orgulja i instrumenata sa dirkama. Njegovi učenici su te klavire nastavili proizvoditi i usavršaviti u Engleskoj i Beču te su mehanizmi nastali tamo dobili svoja imena po tim pojmovima. Građenje klavira sa tzv. bečkom mehanikom je bilo najmasovnije na pjelazu iz 19. u 20. vek, ali tokom prošlog veka potisnuli su ih klaviri sa tzv. engleskom mehanikom, te se takvi grade i danas.          

 

   Klavire su kroz istoriju gradili brojni graditelji. Kako se klavir usavršavao tako su brojni graditelji nestajali a pojavljivali se novi. Ipak postoje neke fabrike klavira koje su se održale, a ovo su neke od svjetski poznatih: Steinway & Sohn, Bosendorfer, Forster, Petrof, Grotrian-Steinweg, Yamaha.