Krajem juna meseca 2017-e godine, nešto sam kalkulisao sam sa sobom i došao do zaključka da zarada koju ostvarujem u poslednje vreme drastično opada, dok se troškovi ne smanjuju, čak deluje i da rastu....

More